logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012875

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/285 na trase Jaroměř – Nové Město nad Metují (úsek 1). Celková délka rekonstruované silnice II. třídy je cca 3,309 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/285 v délce cca 3,309 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.