logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010291

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/300 na trase Prkenný Důl – křižovatka s I/16 včetně křižovatky u Hotelu Sport. V rámci způsobilých výdajů projektu bude rekonstruováno cca 6,753 km silnice II/300 a 36 m silnice III/30021.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/300 v délce cca 6,753 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.