logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu na adrese Palackého čp. 107 a Lípová č. p. 223, 541 01 Trutnov. V rámci projektu bude vybudováno Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje. Zajištěn bude také bezbariérový vstup a pořízeno nové vybavení. Nově zrekonstruovaný objekt bude sloužit klientům Pedagogicko-psychologické poradny, pracoviště Trutnov a Speciálně pedagogického centra Trutnov.

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit školská poradenská zařízení – Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum, které poskytují poradenské služby dle platných právních předpisů – § 116 zákona č. 561/2004 Sb. V rámci projektu bude vytvořeno regionální Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje. K dosažení cíle bude provedena rekonstrukce objektu bývalého internátu v Trutnově, kam budou obě služby přestěhovány ze svých stávajících nevyhovujících pracovišť. Zrekonstruována budou všechna podlaží objektu (1. PP – 4. NP) vč. venkovního prostranství. Zajištěn bude bezbariérový vstup pro osoby s tělesným postižením vč. jejich pohybu po areálu – za pomoci instalace osobního výtahu.  V rámci projektu bude pořízeno vybavení do nově vzniklých odborných pracoven.

Výsledky projektu: 

Vybudováním zázemí pro regionální Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje se zlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání klientů a přispěje tak k jejich přechodu do hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

 

 Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.