IROP_CZ

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003015
 

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování nového pracoviště Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcvikové haly) a pořízení simulátorů pro práci v obtížných podmínkách (včetně figurín pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem), lezeckého trenažéru a videokonferenčního zařízení pro zajištění adekvátní výuky složek IZS.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace zařízení Heliport LZS stávajícího Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KHK nacházejícího se v Hradci Králové, a to prostřednictvím vybudování nového pracoviště (přístavby stávajícího objektu) a jeho vybavení specializovanými simulátory. Vytvořeno bude unikátní zázemí pro zajištění specializovaného výcviku v oblasti traumatologie a zásahů při mimořádných událostech s hromadným postižením osob, v návaznosti na potřeby současné praxe.

V souladu s programovým dokumentem IROP a specifickým cílem 1.3 bude v rámci projektu kladen důraz na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností potřebných k řešení reálných situací v rámci přednemocniční neodkladné péče.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít ZZS KHK k dispozici nově vybudované pracoviště Vzdělávacího a výcvikového střediska – Heliport LZS, které bude zaměřené na specifickou oblast v rámci přednemocniční neodkladné péče, a to na nácvik provádění záchranných prací v obtížných podmínkách a na mimořádné události s hromadným postižením osob, zároveň bude rozšířeno zázemí pro výcvik členů letecké záchranné služby. Zmodernizované Vzdělávací a výcvikové středisko bude odpovídat požadavkům současné praxe a umožní zkvalitnění centrálních školení pořádaných primárně pro členy ZZS KHK, prostřednictvím kterých dojde ke zlepšení úrovně poskytované přednemocniční neodkladné péče.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.