Královéhradecký kraj úspěšně dokončil rekonstrukci dvou budov Střední průmyslové školy Trutnov na detašovaném pracovišti v Mladých Bukách. Hlavní budova je třípodlažní, slouží pro praktickou výuku a nacházejí se v ní učebny, dílny a kabinety. V druhé dvoupodlažní technicko-hospodářské budově jsou sklady, kanceláře, malá výdejna jídel a dvě výukové třídy.

V rámci rekonstrukce obou budov došlo k výměně oken, dveří, zateplení střech a stěn, byla provedena opatření proti vlhkosti a dále byly instalovány rekuperační jednotky. Stavební práce začaly na konci března v roce 2022 a byly ukončeny v květnu 2023.

„Jedná se o další z řady projektů Královéhradeckého kraje, který přispívá ke snížení negativních vlivů na životní prostředí a současně vytváří příznivé podmínky jak pro teoretickou, tak praktickou výuku žáků,“ uvedla Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI.

Na pracovištích školy v Mladých Bukách mají odborný výcvik žáci učebních oborů nástrojař a elektrikář a praktické vyučování v odborných učebnách žáci maturitních oborů jako například: slaboproudá elektrotechnika, strojírenství – počítačová grafika, elektronické počítačové systémy, informatika a management.

„Celá investice stála 36,7 milionu korun, s více jak 11, 5 miliony korun pomohla dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014+, kterou zajistilo oddělení projektového řízení,“ doplnila jeho vedoucí Lenka Bacovská.

Tato akce plynule navázala na již uskutečněné investice v předchozích dvou letech do budov školy v Trutnově, také zaměřené na úsporu energií i zlepšení prostředí pro výuku žáků. Celkové prostředky, které kraj investoval do střední průmyslové školy v Trutnově přesáhly 64 milionů korun.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Ve čtvrtek 18. července 2024 jsme slavnostně zahájili stavbu nového Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí. Tento důležitý projekt, financovaný z dotací Národního plánu obnovy a krajského rozpočtu, přidá 34 lůžek k stávajícím sociálním službám. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2025.

  18. 7. 2024

 • Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

  2. 7. 2024

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024