Královéhradecký kraj úspěšně dokončil rekonstrukci dvou budov Střední průmyslové školy Trutnov na detašovaném pracovišti v Mladých Bukách. Hlavní budova je třípodlažní, slouží pro praktickou výuku a nacházejí se v ní učebny, dílny a kabinety. V druhé dvoupodlažní technicko-hospodářské budově jsou sklady, kanceláře, malá výdejna jídel a dvě výukové třídy.

V rámci rekonstrukce obou budov došlo k výměně oken, dveří, zateplení střech a stěn, byla provedena opatření proti vlhkosti a dále byly instalovány rekuperační jednotky. Stavební práce začaly na konci března v roce 2022 a byly ukončeny v květnu 2023.

„Jedná se o další z řady projektů Královéhradeckého kraje, který přispívá ke snížení negativních vlivů na životní prostředí a současně vytváří příznivé podmínky jak pro teoretickou, tak praktickou výuku žáků,“ uvedla Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI.

Na pracovištích školy v Mladých Bukách mají odborný výcvik žáci učebních oborů nástrojař a elektrikář a praktické vyučování v odborných učebnách žáci maturitních oborů jako například: slaboproudá elektrotechnika, strojírenství – počítačová grafika, elektronické počítačové systémy, informatika a management.

„Celá investice stála 36,7 milionu korun, s více jak 11, 5 miliony korun pomohla dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014+, kterou zajistilo oddělení projektového řízení,“ doplnila jeho vedoucí Lenka Bacovská.

Tato akce plynule navázala na již uskutečněné investice v předchozích dvou letech do budov školy v Trutnově, také zaměřené na úsporu energií i zlepšení prostředí pro výuku žáků. Celkové prostředky, které kraj investoval do střední průmyslové školy v Trutnově přesáhly 64 milionů korun.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.

  29. 2. 2024

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024