Podpora vědy, výzkumu a inovací

Spojujeme profesionály! Naším cílem je podpořit rozvoj Královéhradeckého kraje na poli výzkumu a inovací. Firmám, školám, výzkumným organizacím, ale i veřejné správě poskytujeme služby, které pomáhají jejich akceleraci. Zajišťujeme vzájemné propojování klíčových hráčů v regionu.

  • Poskytujeme konzultace pro podnikatele, výzkumníky a zástupce veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
  • Provádíme business & datovou analýzu pro identifikaci potenciálu, potřeb a příležitostí kraje.
  • Navrhujeme cílené finanční nástroje pro podporu investic, rozvoje a inovací v kraji, například akcelerační, asistenční vouchery nebo inovační vouchery.
  • Podporujeme síťování mezi různými subjekty v kraji, pořádáme oborová setkávání, workshopy nebo konference.
  • Spravujeme krajský brand +inovace, který sjednocuje identitu vědy, výzkumu a inovací v kraji a zvyšuje jeho viditelnost.
  • Připravujeme bezplatné vzdělávací a informační moduly pro odborníky z oblasti výzkumu a inovací.
  • Budujeme digitální inovační hub na podporu a zavádění prvků kybernetické bezpečnosti a digitalizace.
  • Nabízíme individuální péči o zahraniční výzkumníky a studenty – Welcome office.

Platforma Proinovace.cz posiluje vzájemnou spolupráci klíčových partnerů.

www.proinovace.cz