Základní informace

Vedení organizace

 • Ředitelka
  Mgr. et Mgr. Vendula Hájková, MBA

 • Zástupkyně ředitelky, vedoucí Oddělení rozvoje
  RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
 • Zástupkyně ředitelky, vedoucí Oddělení projektového řízení
  Ing. Lenka Bacovská

 • Vedoucí Oddělení inovací
  Ing. Daniela Antropiusová

 • Vedoucí Oddělení průmyslových zón
  Ing. Jana Jiráňová
 • Vedoucí Oddělení veřejných zakázek
  Mgr. Pavel Voženílek
 • Vedoucí Ekonomického oddělení
  Ing. Olga Horáčková

Organizační struktura

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna CIRI.

Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny CIRI, není žádostí podle zákona. Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.