Oddělení projektového řízení

Komplexní služby v oblasti projektového řízení a dotačního managementu

Úkolem týmu projektových manažerů, které vede Ing. Lenka Bacovská je připravovat a řídit investice a dotační projekty zejména Královéhradeckého kraje a jeho organizací. V rámci své působnosti se tým věnuje i projektům obcí, neziskových organizací, podnikatelů a sociálních podniků.

Oddělení projektového řízení je členěno na Úsek investičních projektů, který vede Ing. Lenka Bacovská a Úsek neinvestičních projektů, který vede Mgr. Jana Poldová. Tým tvoří zkušení projektoví manažeři s bohatými zkušenostmi s přípravou, řízením i zajištěním udržitelnosti dotačních i nedotačních projektů.

Oddělení průmyslových zón

Příprava a realizace projektů průmyslových zón

Předmětem aktivit Oddělení průmyslových zón je příprava a realizace projektů průmyslových zón v Královéhradeckém kraji s cílem zvýšit místní regionální rozvoj pro účely hospodářského růstu, pracovních příležitostí, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu.

Tým technicko-ekonomických manažerů, který vede Ing. Jana Jiráňová, zajišťuje zkvalitnění  garance realizace průmyslových zón v Královéhradeckém kraji, ve  kterých je kraj sám investorem a také partnerem investorů a státu podporujícího budoucí investory v zónách.

Oddělení inovací

Podpora vědy, výzkumu a inovací

Tým developerů, inovátorů a projektových manažerů pod vedením Ing. Daniely Antropiusové pomáhá rozvoji konkurenceschopných oborů v našem regionu. Jak? Firmám, školám, výzkumným organizacím, ale i veřejné správě poskytuje vzdělávací a konzultační služby, které pomáhají jejich akceleraci. Současně navrhuje smysluplné finanční nástroje, pořádá odborná setkávání a zajišťuje vzájemné propojování klíčových hráčů v regionu.

Oddělení realizuje dva klíčové projekty: Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I a EDIH NorthEast Bohemia. První jmenovaný se soustředí na implementaci inovační strategie, tzv. RIS3 strategie. Díky druhému v kraji vzniká digitální inovační hub, který podporuje digitalizaci veřejné správy, malých a středních podniků. Nabízí konzultace, odborné poradenství, školení, testování a implementaci digitálních technologií. Cílem oddělení je i kvalitní péče o zahraniční výzkumníky a studenty. Díky službám Welcome Office zajišťuje cizincům přátelskou integraci bez komplikací.

Oddělení rozvoje

Podpora udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti kraje

Oddělení rozvoje pod vedenímRNDr. Zity Kučerové, Ph.D.  se zabývá problematikou regionálního rozvoje a strategického plánování. Působí i v oblasti podpory dostupného bydlení, sociálního podnikání a zaměstnanosti. Jedná se o širokou škálu činností zacílených na podporu udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.  

Zpracovává rozvojové plány, strategie, analýzy či studie a jiné koncepční dokumenty. Nabízí poradenství, konzultace nebo průzkumy. Poskytuje informační servis a odbornou metodickou pomoc regionálním aktérům. Podporuje jejich vzájemnou spolupráci v rámci území kraje. 

Zajišťuje chod Regionální stálé konference KHK, Platformy dostupného bydlení KHK, Regionálního centra podpory sociálního podnikání KHKPaktu zaměstnanosti KHK. Provozuje webové portály Chytrý regionZaměstnaný region Email: rozvoj@cirihk.cz 

Oddělení veřejných zakázek

Veřejné zakázky a centrální nákup pro KHK a jeho organizace

Tým Mgr. Pavla Voženílka shromažďuje informace a požadavky od jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu, aby zajistil nákup komodit jako centrální zadavatel. Tým zajišťuje průběh zadávacích řízení a poskytuje odborná doporučení a konzultace s cílem optimalizovat nákupní procesy. Taktéž spravuje elektronický nástroj E-ZAK, který obsahuje profily zadavatelů všech organizací působících v Královéhradeckém kraji a realizuje administraci veřejných zakázek. https://zakazky.cenakhk.cz

Oddělení ekonomické

Řízení finančních operací organizace

Tým Ing. Olgy Horáčkové zajišťuje komplexní správu finančních operací. Jejich práce zahrnuje účetnictví, kontrolu nákladů, plánování, analýzu a optimalizaci rozpočtu, dodržování právních a daňových předpisů a pravidelnou přípravu finančních zpráv pro vedení organizace.

Spolupráce s dalšími odděleními je klíčová pro efektivní využití zdrojů a dosažení dlouhodobých finančních cílů organizace.