Projektový management

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projektového řízení a dotačního managementu především pro Královéhradecký kraj a jeho organizace. Zajišťujeme celý projektový cyklus.

Průmyslové zóny

Předmětem našich aktivit v této oblasti je příprava a realizace projektů průmyslových zón v Královéhradeckém kraji s cílem zvýšit místní regionální rozvoj pro účely hospodářského růstu, pracovních příležitostí, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu.

Na této stránce naleznete administrované projekty oddělení projektového řízení a průmyslových zón CIRI.