Rada Královéhradeckého kraje pověřila CIRI vybudováním a zajištěním provozu Energetického konzultačního a informačního místa Královéhradeckého kraje (dále také „EKIM“), jedná se o plnění jednoho z cílů Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje.

V rámci činnosti EKIM se věnujeme bezplatnému poradenství pro širokou veřejnost, jednotlivé obce, popřípadě malé a střední podnikatele v oblasti energetiky. V případě, že i Vy máte nějaký dotaz, využijte pro jeho zaslání formulář níže.

Vaše dotazy mohou být směřovány například do oblasti legislativy, spotřeby energií, zavádění energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie nebo možností čerpání dotací v oblasti energetiky. Odpovědi zajišťují kvalifikovaní pracovníci ve spolupráci se členy Krajské energetické skupiny, kterými jsou zástupci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, zástupci nejvýznamnějších distributorů energií v kraji i odborníci z řad podnikatelů v průmyslu i zemědělství a veřejné správy v oblasti energetiky a životního prostředí.

Další činnosti CIRI v oblasti energetiky:

  • Rozvíjíme systém hospodaření s energií v Královéhradeckém krajiSystém energetického managmentu (EnMS) dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

  • Využíváme metodu EPC (energy performace contracting) pro financování energeticky úsporných opatření a zajišťujeme prosazování těchto opatření při realizaci investičních akcí Královéhradeckého kraje a jeho organizací.

  • Spolupracujeme s Královéhradeckým krajem při naplňování cílů Územní energetické koncepce kraje.

  • Jsme zapojení do pilotního fungování elektromobilů v organizacích Královehradeckého kraje.
  • Poskytujeme odborné technické a ekonomické posouzení a vyhodnocení využití dostupných technologií a dalších opatření v oblasti energetické účinnosti nemovitostí.
  • Zajišťujeme dotační management (příprava, řízení, udržitelnost) projektů v oblasti energetiky.
  • Jsme členy Krajské energetické skupiny, která je poradním orgánem Královéhradeckého kraje mimo jiné v oblasti energetiky.
  • Provádíme kontrolní termovizní měření budov.
  • Doporučujeme optimální nastavení u vysokého napětí elektrické energie (hlídání, kontrola, nastavení ¼ hod maxima).
  • Zaměřujeme na aplikaci chytrých „SMART“ technologií.

EKIM formulář – neváhejte se na nás obrátit!

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Energetické konzultační a informační místo Královéhradeckého kraje

Ing. Lenka Bacovská

koordinátor aktivit v oblasti energetiky, interní auditor systému EnMS KHK
místnost: N2.13
mobil: +420 724 049 639
e-mail: bacovska@cirihk.cz

Ing. Pavel Pernet

konzultant pro energetiku
místnost: N1.14
mobil: +420 724 762 096
e-mail: pernet@cirihk.cz

Ing. Pavel Zamouřil

konzultant pro energetiku
místnost: N1.14
mobil: +420 724 540 541
e-mail: zamouril@cirihk.cz

Ing. Tomáš Hromádko

konzultant pro energetiku
místnost: N2.32
mobil: +420 725 027 793
e-mail: hromadko@cirihk.cz

Ing. Martina Burdová

projektová manažerka
místnost: N2.32
mobil: +420 702 015 540
e-mail: burdova@cirihk.cz