V pondělí 25. září 2023 jsme slavnostně ukončili projekt „Snížení energetické náročnosti […]

V pondělí 25. září 2023 jsme slavnostně ukončili projekt „Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové“. Projekt byl administrativně zajišťován Oddělením projektového řízení CIRI a měl za cíl výrazně zlepšit tepelně technické vlastnosti budovy.

Budova dílen byla postavena na základě projektové dokumentace z roku 1964 a v roce 1997 byla rozšířena o přístavbu zahrnující kanceláře, sociální zařízení a zázemí pro učitele a mistry odborného výcviku. Konstrukce budovy již neodpovídala stávajícím požadavkům na energetickou náročnost, byla významně nehospodárná a její provoz zatěžoval životní prostředí nadměrnou spotřebou energie z neobnovitelných zdrojů.

V rámci projektu byla provedena výměna oken a vrat do budovy, došlo k zateplení obvodových stěn a střechy objektu, což významně sníží provozní náklady a zvýší komfort pro pobyt žáků a učitelů. Stavební práce byly zahájeny na začátku dubna a dokončeny na konci srpna tohoto roku.

Celkové náklady projektu činily 16 143 975 Kč s DPH, projekt byl podpořen dotací ve výši 2 442 664 Kč z Operačního programu Životní prostředí 2014+ z Fondu soudržnosti EU.

Realizace stavebních prací budově dílen velmi pomohla, a to jak po stránce technické, tak ekologické a samozřejmě věříme, že i z pohledu provozních nákladů, což se projeví, až v dalších letech. Budovy dílen je vždy složité rekonstruovat tak, aby byla zachována jejich funkčnost a současně byly splněny energetické požadavky,“ dodává Ing. Lenka Bacovská, vedoucí Oddělení projektového řízení CIRI.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Ve čtvrtek 18. července 2024 jsme slavnostně zahájili stavbu nového Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí. Tento důležitý projekt, financovaný z dotací Národního plánu obnovy a krajského rozpočtu, přidá 34 lůžek k stávajícím sociálním službám. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2025.

  18. 7. 2024

 • Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

  2. 7. 2024

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024