V pondělí 25. září 2023 jsme slavnostně ukončili projekt „Snížení energetické náročnosti […]

V pondělí 25. září 2023 jsme slavnostně ukončili projekt „Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové“. Projekt byl administrativně zajišťován Oddělením projektového řízení CIRI a měl za cíl výrazně zlepšit tepelně technické vlastnosti budovy.

Budova dílen byla postavena na základě projektové dokumentace z roku 1964 a v roce 1997 byla rozšířena o přístavbu zahrnující kanceláře, sociální zařízení a zázemí pro učitele a mistry odborného výcviku. Konstrukce budovy již neodpovídala stávajícím požadavkům na energetickou náročnost, byla významně nehospodárná a její provoz zatěžoval životní prostředí nadměrnou spotřebou energie z neobnovitelných zdrojů.

V rámci projektu byla provedena výměna oken a vrat do budovy, došlo k zateplení obvodových stěn a střechy objektu, což významně sníží provozní náklady a zvýší komfort pro pobyt žáků a učitelů. Stavební práce byly zahájeny na začátku dubna a dokončeny na konci srpna tohoto roku.

Celkové náklady projektu činily 16 143 975 Kč s DPH, projekt byl podpořen dotací ve výši 2 442 664 Kč z Operačního programu Životní prostředí 2014+ z Fondu soudržnosti EU.

Realizace stavebních prací budově dílen velmi pomohla, a to jak po stránce technické, tak ekologické a samozřejmě věříme, že i z pohledu provozních nákladů, což se projeví, až v dalších letech. Budovy dílen je vždy složité rekonstruovat tak, aby byla zachována jejich funkčnost a současně byly splněny energetické požadavky,“ dodává Ing. Lenka Bacovská, vedoucí Oddělení projektového řízení CIRI.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.

  29. 2. 2024

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024