27. září se v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové sešlo téměř 90 posluchačů na jedné straně a 20 přednášejících na straně druhé. Spojujícím prvkem byl společný zájem o budoucnost, kterou můžeme jako jednotlivci či jako firmy významně ovlivnit. Stačí, když se budeme zamýšlet nad dopady všeho co děláme na životní prostředí a životy druhých. Tzv. třešničkou na dortu byla účast jeho excelence finského velvyslance v ČR Pasi Olavi Tuominena. Ve svém vystoupení potvrdil, že i přes rozdílnost v přírodních a průmyslových podmínkách jsou cíle Finska i České republiky stejné a cesty k jejich dosažení velmi podobné.

V minulých nech probíhal v rámci Evropy Evropský týden udržitelného rozvoje. Konference byla příspěvkem k tomuto tématu, která mohla proběhnout jenom díky participaci Centra investic, rozvoje a inovací, Univerzity Hradec Králové a místních poboček České spořitelny a.s.

Společně jsem si vytýčili cíl, který se nám, po měsících příprav, povedlo perfektně naplnit. Pozvaní odborníci s lehkostí a vtipem shrnuli důvody i kroky, které celou společnost přivedly k nutnosti vážně se zabývat sledováním uhlíkové stopy, aplikování principů cirkulární ekonomiky a respektování nařízení ohledně nefinančního reportingu. Ukázali i cestu, která by mohla vést k výraznému zlepšení všeho zmíněného. Pokud budete mít možnost poslechnout si pana profesora Vladimíra Kočího z VŠCHT nebo Ondráše Přibylu z organizace Fakta o klimatu, rozhodně neváhejte!

Díky České spořitelně a.s., která se nebojí podporovat odvážné projekty, se pak představily firmy, které už mají jasno a respektování současných trendů pro ně není nejmenší problém, nebo je pro ně ohleduplnost k životnímu prostředí přímo základní filozofií jejich fungování. Vystoupení zástupců Škoda Auto a.s., Prusa Research, Farma Basařovi, Fabio Produkt s.r.o., ETW s.r.o., NOHO a.s. a Park 360 byla pestrým kaleidoskopem inspirace a motivace! V nejbližších dnech použité prezentace se souhlasem zveřejníme.

Formy podpory, které je možné využít, představili zástupci České spořitelny, , Centra investic, rozvoje a inovací, Technologické agentury ČR, CzechInvestu a Univerzity Hradec Králové, která se v současné době zaměřuje na podporu v firmem v oblasti digitalizace díky projektu digitálního inovačního hubu eDIH NEB. Aby byla pomoc účinná, je důležité pracovat s ověřenými daty, která představila, způsob jejich získávání a zpracování, agentura STEM/MARK.

Nabitý program, skvělá vystoupení řečníků a zájem posluchačů, byl důvodem, proč jsem celou akci pořádně přetáhly. Prostě si o to konference řekla. Tato skutečnost nás přivedla na myšlenku, jestli vlastně nezačala nová tradice, zda konference nebyla takovým prvním nevyhlášeným ročníkem akcí, které se budou opakovat každoročně v souvislosti s Evropským týdnem udržitelného rozvoje. Téma na příští rok už každopádně asi máme vymyšlené.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Ve čtvrtek 18. července 2024 jsme slavnostně zahájili stavbu nového Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí. Tento důležitý projekt, financovaný z dotací Národního plánu obnovy a krajského rozpočtu, přidá 34 lůžek k stávajícím sociálním službám. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2025.

  18. 7. 2024

 • Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

  2. 7. 2024

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024