27. září se v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové sešlo téměř 90 posluchačů na jedné straně a 20 přednášejících na straně druhé. Spojujícím prvkem byl společný zájem o budoucnost, kterou můžeme jako jednotlivci či jako firmy významně ovlivnit. Stačí, když se budeme zamýšlet nad dopady všeho co děláme na životní prostředí a životy druhých. Tzv. třešničkou na dortu byla účast jeho excelence finského velvyslance v ČR Pasi Olavi Tuominena. Ve svém vystoupení potvrdil, že i přes rozdílnost v přírodních a průmyslových podmínkách jsou cíle Finska i České republiky stejné a cesty k jejich dosažení velmi podobné.

V minulých nech probíhal v rámci Evropy Evropský týden udržitelného rozvoje. Konference byla příspěvkem k tomuto tématu, která mohla proběhnout jenom díky participaci Centra investic, rozvoje a inovací, Univerzity Hradec Králové a místních poboček České spořitelny a.s.

Společně jsem si vytýčili cíl, který se nám, po měsících příprav, povedlo perfektně naplnit. Pozvaní odborníci s lehkostí a vtipem shrnuli důvody i kroky, které celou společnost přivedly k nutnosti vážně se zabývat sledováním uhlíkové stopy, aplikování principů cirkulární ekonomiky a respektování nařízení ohledně nefinančního reportingu. Ukázali i cestu, která by mohla vést k výraznému zlepšení všeho zmíněného. Pokud budete mít možnost poslechnout si pana profesora Vladimíra Kočího z VŠCHT nebo Ondráše Přibylu z organizace Fakta o klimatu, rozhodně neváhejte!

Díky České spořitelně a.s., která se nebojí podporovat odvážné projekty, se pak představily firmy, které už mají jasno a respektování současných trendů pro ně není nejmenší problém, nebo je pro ně ohleduplnost k životnímu prostředí přímo základní filozofií jejich fungování. Vystoupení zástupců Škoda Auto a.s., Prusa Research, Farma Basařovi, Fabio Produkt s.r.o., ETW s.r.o., NOHO a.s. a Park 360 byla pestrým kaleidoskopem inspirace a motivace! V nejbližších dnech použité prezentace se souhlasem zveřejníme.

Formy podpory, které je možné využít, představili zástupci České spořitelny, , Centra investic, rozvoje a inovací, Technologické agentury ČR, CzechInvestu a Univerzity Hradec Králové, která se v současné době zaměřuje na podporu v firmem v oblasti digitalizace díky projektu digitálního inovačního hubu eDIH NEB. Aby byla pomoc účinná, je důležité pracovat s ověřenými daty, která představila, způsob jejich získávání a zpracování, agentura STEM/MARK.

Nabitý program, skvělá vystoupení řečníků a zájem posluchačů, byl důvodem, proč jsem celou akci pořádně přetáhly. Prostě si o to konference řekla. Tato skutečnost nás přivedla na myšlenku, jestli vlastně nezačala nová tradice, zda konference nebyla takovým prvním nevyhlášeným ročníkem akcí, které se budou opakovat každoročně v souvislosti s Evropským týdnem udržitelného rozvoje. Téma na příští rok už každopádně asi máme vymyšlené.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.

  29. 2. 2024

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024