Konference Energetika 2024 přivedla do Hradce Králové desítky energetických manažerů, starostů a dalších zástupců obecních samospráv, aby diskutovali o aktuálních tématech v oblasti energetiky. Zazněly důležité informace i předpovědi pro nadcházející měsíce. Akci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací pod patronací náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

Hlavním úkolem konference byla možnost sdílení informací a moderních trendů v energetice. Ústředním tématem tohoto ročníku bylo především sdílení energií a možnosti sdílených energetických společenství, ale například i možnosti ukládání energií a vývoj flexibility v tomto odvětví. Konferenci pořádáme především pro obce, aby zde našly inspiraci a případně mohly sdílet zkušenosti i s firmami ze soukromého sektoru a dál tak rozvíjet, šetřit a hledat úspory energií a vytvářet pro obyvatele lepší místo pro život,“ uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice, inovace a IT.

Mezi prezentujícími byla i Martina Krčová, členka Rady Energetického regulačního úřadu, která se ve svém vystoupení zaměřila na komunitní energetiku, tedy výrobu, spotřebu a sdílení energie na lokální úrovni. Toto velmi aktuální téma přináší výhody spotřebitelům, ale skýtá také výzvy pro úřady.

Snažili jsme se především nasdílet aktuální informace možnosti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a v podstatě ukázat cesty, jak energii, kterou sám nespotřebuji můžu sdílet. Fotovoltaika je důležitý trend v oblasti energetiky, nicméby to neměl být jediný zdroj, ale mělo by se jednat o určitý mix a fotovoltaika je takovou tou první a aktuálně nejjednodušší cestou. Mezi přednášejícími byli odborníci z ministerstva průmyslu a obchodu, které vytváří legislativu nutnou pro sdílení a tím určuje směr vývoje v této oblasti. Pozváni přijali i zástupci přenosové a distribuční soustavy, regulačního úřadu nebo ministerstva životního prostředí. Vystoupení přednášejících byla zajímavá, informačně hodnotná, posluchači měli řadu všetečných dotazů, třetí ročník konference hodnotím, jako opravdu vydařený“ uvedla zástupkyně ředitelky CIRI Lenka Bacovská.

Jedním z témat byla i fotovoltaická elektřina, která je klíčovým prvkem přechodu k udržitelnému energetickému systému díky své ekologické šetrnosti, jelikož nevytváří žádné emise skleníkových plynů během provozu. Jako obnovitelný zdroj energie poskytuje dlouhodobou udržitelnost na rozdíl od fosilních paliv a přispívá k energetické nezávislosti tím, že umožňuje produkci vlastní elektřiny. Instalace fotovoltaických panelů přináší ekonomické úspory na nákladech za elektřinu a decentralizovaná výroba energie z fotovoltaických systémů zvyšuje stabilitu elektrické sítě a snižuje ztráty při přenosu.

Díky své flexibilitě a škálovatelnosti mohou být fotovoltaické systémy přizpůsobeny různým potřebám a podmínkám, což činí tuto technologii široce využitelnou a přínosnou pro společnost i životní prostředí. Královéhradecký kraj aktuálně investuje do fotovoltaiky a plánuje instalovat na krajských budovách panely o celkovém výkonu přibližně 2,5 megawatt-peaků, ke spolufinancování kraj využívá dotací z Operačního programu Životní prostředí nebo výzev Modernizačního fondu,“ doplnil náměstek Bulíček.

Třetí ročník konference Energetika 2024 uspořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Akce byla určena pro odborníky z oblasti veřejné i podnikatelské sféry.

Záznamy jednotlivých přednášek si můžete pustit na tomto odkazu: Youtube – playlist konference 

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Ve čtvrtek 18. července 2024 jsme slavnostně zahájili stavbu nového Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí. Tento důležitý projekt, financovaný z dotací Národního plánu obnovy a krajského rozpočtu, přidá 34 lůžek k stávajícím sociálním službám. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2025.

  18. 7. 2024

 • Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

  2. 7. 2024

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024