Přeshraniční region mezi krkonošským městem Špindlerův Mlýn a obcí Podgórzyn na polské straně ožije díky nové tematické stezce pro turisty.

Stezka pojatá jako putování mlynáře za přírodními a historickými zajímavostmi doplní a rozšíří stávající síť tras i nabídku turistických cílů. Dotační projekt v rámci operačního programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027 byl v hodnocení úspěšný, a tak si jej nyní můžeme představit.

Vedoucím partnerem projektu je Špindlerův Mlýn. Dalšími partnery jsou Gmina Podgórzyn a Nadleśnictwo Śnieżka. Mlynářovo turistické a přírodovědné putování v sobě kloubí témata PŘÍRODA a MLYNÁŘ, která si dosud každý z partnerů prezentoval sám a odděleně.
V souvislosti s tím se na cestě, která povede ze Špindlerova Mlýna směrem do Polska, budou realizovat následující investice:

 • rekonstrukce částí cesty;
 • rekonstrukce historického Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně;
 • doplnění turistického mobiliáře;
 • vytvoření virtuální verze trasy;
 • vytvoření a tisk turistických map a propagačních materiálů;
 • rekonstrukce turistického informačního a přírodovědného místa v polské obci Podgórzyn.

Jedná se o kroky, které jsou nezbytné pro sjednocení trasy a její zpřístupnění návštěvníkům.

Potřebují Krkonoše novou stezku?

Město Špindlerův Mlýn patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější střediska na pomezí Česka a Polska. Většina turistů jej však navštěvuje pouze v zimě, a navíc si jako svůj cíl vybírá stále jen pár nejznámějších dominant v okolí. Málokdy přitom překročí hranice. Na druhé straně je situace podobná. Návštěvníci v okolí Podgórzyn zůstávají v Polsku, u nejvytíženějších lokalit.

V důsledku toho dochází k:

 • přetížení turistických tras;
 • negativnímu dopadu na vnímání lokality;
 • stagnaci socioekonomického rozvoje;
 • problémům z hlediska ochrany životního prostředí;
 • zhoršení kvality života místních obyvatel.

Projekt staví na přesvědčení, že toto JE možné řešit. Jak? Rozložit návštěvnost do více lokalit, a to na obou stranách hranice. A hlavně tyto lokality, dříve vnímané odděleně, propojit do jedné přeshraniční česko-polské oblasti – lákavé destinaci pro turisty a zároveň příjemného místa pro život místních.

„Je to skvělý příklad spolupráce mezi Českem a Polskem. Věřím, že tato stezka prodlouží turistickou sezónu, a tím podpoří hospodářský růst v celém příhraničí, protože to je na příjmech z cestovního ruchu závislé. Zároveň zlepší kvalitu života místních a ochrání přírodní dědictví. Tato nová stezka propojí naše krásné obce a nabídne návštěvníkům Krkonoš jedinečný zážitek,“ popsal očekávané přínosy projektu starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Dobře připravený projekt – Mlynářovo putování v číslech:

 • Plánovaný rozpočet: 899 383,6 EUR (vč. DPH)
 • Dotace EFRR: 719 506,87 EUR (vč. DPH)
 • Operační program: Interreg Česko – Polsko 2021–2027
 • Realizace: do konce roku 2026

Hodnotitelé posuzovali projekt z hlediska kvality, přeshraničního dopadu a spolupráce partnerů i vlivu na životní prostředí. Výsledky se prezentovaly v březnu 2024 na zasedání monitorovacího výboru programu. Z maximálního počtu 136,5 bodů získal projekt Mlynářovo turistické a přírodovědné putování 119,65 bodů, a umístil se tak na 1. místě ze všech 16 hodnocených projektů.

„Z tak skvělého hodnocení projektu jsem nadšená, ve výzvách pro česko-polskou spolupráci je vždy vysoká konkurence, výsledek mě opravdu těší. Projekt Mlynářova putování je inovativní, spojuje přírodu, historii a kulturu. Věřím, že se jedná o další dlouhodobou spolupráci Špindlerova Mlýna s polskými partnery,“ komentovala úspěch Ing. Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI HK.

Pozitivní dopad na přeshraniční spolupráci a život místních

Oblast česko-polských hranic v okolí Špindlerova Mlýna má svá specifika. Relativní neprostupnost krkonošských hor působí jako bariéra – přeshraniční spolupráce, jako i obchodní kontakty, se nemůže rozvíjet, což omezuje každodenní občanský život. Místní Češi a Poláci sice žijí kousek od sebe, ale dosud odděleně. Projekt tematické stezky věří, že dokáže propojit celé území a využít plně jeho turistický potenciál.

Nabídka aktivit a možností se rozšíří, rozloží se koncentrace turistů v místě i čase a málo vytížené trasy budou rázem atraktivnější. Stezka propojí partnerské obce a přispěje jak k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu, tak ke zlepšení kvality života obyvatel. To vše citlivě, s důrazem na zachování přírodní jedinečnosti území.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Ve čtvrtek 18. července 2024 jsme slavnostně zahájili stavbu nového Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí. Tento důležitý projekt, financovaný z dotací Národního plánu obnovy a krajského rozpočtu, přidá 34 lůžek k stávajícím sociálním službám. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2025.

  18. 7. 2024

 • Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

  2. 7. 2024

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024