Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

Nově vybudovaná komunikace představuje důležitý krok k odvedení tranzitní dopravy z Opočna, čímž se výrazně sníží hlučnost a znečištění ovzduší v centru města. Obchvat zároveň zlepší dopravní spojení mezi průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny a Hradcem Králové a poskytne pohodlný a bezpečný přístup do rekreačních oblastí Orlických hor. Rád bych na tomto místě poděkoval a vyzdvihl práci týmu oddělení průmyslových zón našeho CIRI pod vedením Jany Jiráňové. Celý projekt obnášel mnohaleté úsilí při prosazování realizace celého obchvatu, řadu jednání se zástupci státu o podpoře a financování, ale také výkupy pozemků a v neposlední řadě i dohled a spolupráci se zhotoviteli, díky čemuž se podařilo otevřít nový obchvat o osm měsíců dříve oproti předpokládanému termínu dokončení,“ vyzdvihl hejtman Martin Červíček.

Stavební práce na druhé etapě obchvatu začaly v únoru 2022 a skončily letos v květnu. Celkové náklady na projekt dosáhly 230 milionů Kč včetně DPH, přičemž 100 % nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Přípravu, administraci a realizaci akce zajistilo oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI).

Důležitou součástí obchvatu byla stavba čtyřpólového mostu o délce 129 metrů a šířce 12,5 metru, který překlenul Zlatý potok. Stavba se navíc musela vypořádat se ztíženými podmínkami, kdy bylo v říčním údolí potřeba vybudovat opěrnou zeď založenou pomocí štěrkopískových pilot. Zajímavostí stavby byl také archeologický nález při zahájení prací na skrývkách ornice, kdy došlo k objevení dvou obytných chat s keramikou, které poukazují na germánské osídlení z období 100 až 250 let našeho letopočtu. Na břehu Zlatého potoka také archeologové nalezli zvířecí obětiny,“ shrnul první náměstek hejtmana Pavel Bulíček.

Stavaři museli provést přeložky účelových komunikací, kanalizačních a vodovodních přípojek a také veřejného osvětlení. Stavba si vyžádala také úpravu odvodnění půdy a následnou rekultivaci okolí, přičemž došlo k výsevu 1,72 hektaru trávníku a výsadbě tisícovky stromů a keřů. Vznikly také nové chodníky a osvětlení kruhové křižovatky. Stavba probíhala bez omezení dopravního provozu.

Druhá etapa obchvatu Opočna navázala na první části, kterou kraj dokončil v létě 2020. První etapa měřila 2,1 kilometru a stála 150 milionů korun. Na financování se i tehdy podílel stát z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Technické parametry druhé etapy obchvatu Opočna:

 • délka nově otevřeného úseku obchvatu: 1,467 km (celková délka obou etap: 3,6 km)

 • významné konstrukce:

  • mostní objekt přes Zlatý potok (délka: 129 m a šířka 12,5 m)
  • opěrné zdi z armované zeminy
 • asfaltové vrstvy: celkem 44 969 m²

 • výkopové práce: celkem 35 629 m³

 • propustky: 160 m

 • vegetační úpravy: výsev 1,72 ha lučního trávníku, výsadba 127 stromů a 996 keřů

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Ve čtvrtek 18. července 2024 jsme slavnostně zahájili stavbu nového Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí. Tento důležitý projekt, financovaný z dotací Národního plánu obnovy a krajského rozpočtu, přidá 34 lůžek k stávajícím sociálním službám. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2025.

  18. 7. 2024

 • Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

  2. 7. 2024

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024