Na pozvání ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové se dne 20. listopadu 2023 ve Starém tiskovém sále Úřadu vlády ČR v Praze uskutečnilo setkání ředitelů inovačních center a ředitelky CIRI. Toto setkání, zaměřené na překonání bariér v oblasti transferu technologií a znalostí, bylo součástí příprav na nadcházející reformu transferu, jejíž klíčovým účastníkem byl také Petr Očko, vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu a pověřený ředitel agentury CzechInvest.

Hlavním cílem kulatého stolu bylo poskytnout platformu pro diskusi o aktuálních výzvách a překážkách, které brání efektivnímu transferu znalostí a technologií v České republice, a to zejména v kontextu připravované reformy v této oblasti. Diskuze se soustředila i na potřeby a specifika Královéhradeckého kraje, kde se projevují specifické bariéry v oblasti transferu technologií.

Reforma transferu, která byla hlavním tématem setkání, zahrnuje plány na zlepšení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, univerzitami a soukromým sektorem. Toto zahrnuje zjednodušení procesů, posílení kapacit transferových a inovačních center, a lepší využití potenciálu výzkumných výsledků pro komerční aplikace. Mezi významnými účastníky byla i ředitelka Centra pro inovace a rozvoj infrastruktury (CIRI) Vendula Hájková, která představila konkrétní bariéry a navrhla možná řešení pro spolupráci v Královéhradeckém kraji.

„V Královéhradeckém kraji čelíme specifickým výzvám v oblasti transferu technologií a inovací. Jednou z klíčových bariér je nesoulad mezi zaměřením výzkumných organizací a aktuálními potřebami našeho průmyslového sektoru, zejména ve strojírenství a automotive průmyslu. Dalším významným problémem je nedostatečné propojení mezi výzkumnými výsledky a jejich komerčním využitím v regionu. Naše úsilí je nyní zaměřeno na překlenutí těchto propastí a na vytvoření silnější, více integrované inovační sítě, která bude podporovat efektivní transfer znalostí a technologií, a to v zájmu podpory udržitelného růstu a inovací v našem kraji,“ uvedla Vendula Hájková, ředitelka CIRI.

Setkání představuje důležitý krok k posílení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, vládními institucemi a soukromým sektorem v oblasti transferu technologií a inovací v České republice a zejména v Královéhradeckém kraji.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.

  29. 2. 2024

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024