Na pozvání ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové se dne 20. listopadu 2023 ve Starém tiskovém sále Úřadu vlády ČR v Praze uskutečnilo setkání ředitelů inovačních center a ředitelky CIRI. Toto setkání, zaměřené na překonání bariér v oblasti transferu technologií a znalostí, bylo součástí příprav na nadcházející reformu transferu, jejíž klíčovým účastníkem byl také Petr Očko, vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu a pověřený ředitel agentury CzechInvest.

Hlavním cílem kulatého stolu bylo poskytnout platformu pro diskusi o aktuálních výzvách a překážkách, které brání efektivnímu transferu znalostí a technologií v České republice, a to zejména v kontextu připravované reformy v této oblasti. Diskuze se soustředila i na potřeby a specifika Královéhradeckého kraje, kde se projevují specifické bariéry v oblasti transferu technologií.

Reforma transferu, která byla hlavním tématem setkání, zahrnuje plány na zlepšení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, univerzitami a soukromým sektorem. Toto zahrnuje zjednodušení procesů, posílení kapacit transferových a inovačních center, a lepší využití potenciálu výzkumných výsledků pro komerční aplikace. Mezi významnými účastníky byla i ředitelka Centra pro inovace a rozvoj infrastruktury (CIRI) Vendula Hájková, která představila konkrétní bariéry a navrhla možná řešení pro spolupráci v Královéhradeckém kraji.

„V Královéhradeckém kraji čelíme specifickým výzvám v oblasti transferu technologií a inovací. Jednou z klíčových bariér je nesoulad mezi zaměřením výzkumných organizací a aktuálními potřebami našeho průmyslového sektoru, zejména ve strojírenství a automotive průmyslu. Dalším významným problémem je nedostatečné propojení mezi výzkumnými výsledky a jejich komerčním využitím v regionu. Naše úsilí je nyní zaměřeno na překlenutí těchto propastí a na vytvoření silnější, více integrované inovační sítě, která bude podporovat efektivní transfer znalostí a technologií, a to v zájmu podpory udržitelného růstu a inovací v našem kraji,“ uvedla Vendula Hájková, ředitelka CIRI.

Setkání představuje důležitý krok k posílení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, vládními institucemi a soukromým sektorem v oblasti transferu technologií a inovací v České republice a zejména v Královéhradeckém kraji.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Ve čtvrtek 18. července 2024 jsme slavnostně zahájili stavbu nového Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí. Tento důležitý projekt, financovaný z dotací Národního plánu obnovy a krajského rozpočtu, přidá 34 lůžek k stávajícím sociálním službám. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2025.

  18. 7. 2024

 • Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

  2. 7. 2024

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024