V konferenčním sále Park Golfu v Hradci Králové se tento týden […]

V konferenčním sále Park Golfu v Hradci Králové se tento týden konal seminář s názvem „Využití 5G sítí pro rozvoj veřejné správy“. Seminář byl zaměřen na druhou výzvu MMR ČR týkající se Demonstrativních projektů pro rozvoj aplikací Smart Cities. Akce byla uspořádána v rámci nového projektu Evropského digitálního inovačního hubu pro Liberecký a Královéhradecký kraj (zkráceně EDIH NEB).

Projekt EDIH NEB se zaměřuje na podporu malých a středních firem a veřejné správy při implementaci digitálních technologií. V případě Královéhradeckého kraje byla tato akce prvním větším krokem EDIHu; uspořádalo ji Centrum Investic, rozvoje a inovací (CIRI), které je jedním ze členů konsorcia projektu.

Seminář přilákal téměř 50 posluchačů, mezi nimiž nechyběli významní hosté, jako 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, pan Pavel Bulíček, či radní pro regionální rozvoj a dotace, pan Adam Valenta.

Seminář zahájil Ing. Jan Hýbl, odborný konzultant CIRI a EDIH NEB, který představil zmíněný Evropský digitální inovační hub. Dále na úvod semináře představila vedoucí Oddělení rozvoje CIRI, paní RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., platformu Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, která přináší aktuální informace o řízení a rozvoji obcí a kraje, dotacích, chytrých řešeních a příklady dobré praxe.

Následně byl seminář rozdělen na dvě tematické části. První část se věnovala druhé výzvě MMR týkající se demonstrativních projektů pro rozvoj aplikací Smart Cities a možnosti využití technologie 5G. Novou výzvu MMR představil přímo zástupce MMR Mgr. Tomáš Hamerský, zatímco technologii 5G sítí přiblížil Ing. Tomáš Verner, 5G expert ze společnosti T-Mobile.

Druhá část semináře se soustředila na konkrétní příklady osvědčených postupů využití technologie 5G. Jedním z těchto příkladů bylo město Bílina, které představil Mgr. Pavel Kuka, konzultant ze společnosti GATUM GROUP, která s městem na projektu spolupracovala. Město Bílina využilo technologii 5G zejména k posílení bezpečnosti ve městě, ale i na cestách. Toho bylo docíleno návrhem integrovaného ekosystému využívajícím 5G sítě, do kterého byly napojeny např.  městské bezpečnostní kamery, měřiče rychlosti, kamery ve služebních vozech policie a na těle policistů aj.

Další osvědčený příklad využití technologie uvedla společnost Phillips Healthcare, která se nyní primárně specializuje na moderní technologie ve zdravotnictví s využitím 5G sítí. Zástupce společnosti Ing. Karol Mikuláš zdůraznil rostoucí důležitost této technologie pro zlepšení zdravotní péče, která klade stále vyšší nároky na využívání vysoce spolehlivých a dostupných technologií.

Posledním příklad dobré praxe představila firma Kvados, která nabízí komplexní řešení pro řízení a optimalizaci logistiky; procesů a pracovníků ve skladech s plnou podporou mobilních zařízení. Díky technologii 5G může veřejná správa například využít automatizovaný úklid a rozvoz jídel na úřadech, v domech pro seniory a v nemocnicích. Díky tomu lze do jisté míry nahradit chybějící lidské zdroje v těchto institucích.

Seminář „5G pro rozvoj veřejné správy“ odhalil potenciál této technologie pro zlepšení veřejných služeb a připravil cestu k dalším inovacím v oblasti Smart Cities.

Prezentace ke stažení:

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Ve čtvrtek 18. července 2024 jsme slavnostně zahájili stavbu nového Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí. Tento důležitý projekt, financovaný z dotací Národního plánu obnovy a krajského rozpočtu, přidá 34 lůžek k stávajícím sociálním službám. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2025.

  18. 7. 2024

 • Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

  2. 7. 2024

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024