Rekonstrukce Vrbenského kasáren slavnostně zahájena. Unikátní projekt spolufinancovaný ze čtyř dotačních zdrojů a z rozpočtu Královéhradeckého kraje se v pátek 14. června 2024 slavnostně zahájil. Zásluhu na získání dotačních prostředků má Centrum investic, rozvoje a inovací.

Na konci mnohaletého úsilí vznikne v hradeckých Vrbenského kasárnách největší přírodovědná expozice v Česku – moderní prostory s interaktivním muzeem evropských kvalit. U příležitosti zahájení bychom rádi veřejnost seznámili s tím, čím je tento vícezdrojový dotační projekt, který nemá v Královehradeckém kraji obdoby, specifický. Pro každou z částí projektu získalo CIRI HK, krajské Centrum investic, rozvoje a inovací, finance z různých zdrojů.

„Vrbenského kasárny jsou příkladem toho, jak lze efektivně využít dotační prostředky ke zlepšení kvality života v našem kraji. Zajistit financování tak rozsáhlého projektu z několika různorodých zdrojů bylo skutečně velkou výzvou, kterou jsme úspěšně splnili. Tím však příběh kasáren nekončí, naopak. Stojíme na začátku velké rekonstrukce, jejíž dotažení pro nás bude další prioritou,“ uvedla Ing. Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI HK.

V jakých fázích se bude v následujících letech v kasárnách postupovat?

Revitalizace objektu

Začne se nezbytnými stavebními pracemi. Do konce roku 2025 je plánovaná energeticky účinná část stavebních úprav kasárenského objektu. Tato dotace zajištěná z Národního plánu obnovy si klade za cíl revitalizaci brownfieldu, jakým Vrbenského kasárny jsou v souladu s principy DNSH („Do No Significant Harm“) šetrnými k environmentálním cílům. Z dotačního „čtyřprojektu“ jde zároveň o největší díl, co se týče financí – až 243 milionů korun. Státní fond podpory investic pokryje 100 % uznatelných výdajů bez DPH.

Technická příprava tohoto kroku byla náročná proto, že jde o památkovou zónu a zároveň bylo nutné najít řešení, které naplní energetický standard i požadavky moderního muzea, které zde má vzniknout.

Centrum kreativního muzejnictví

Souběžně probíhající fází z vícezdrojového financování je stavební příprava kasáren již přímo pro vznikající Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje. Rekonstrukce objektu, pořízení a zakomponování vybavení pro centrum se odehraje do konce roku 2025. Tato dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury ČR pokryje opět 100 % uznatelných výdajů bez DPH.

Tímto krokem se vytvoří odpovídající prostory a zázemí pro rozvoj a činnost nového Centra kreativního muzejnictví KHK. Národní plán obnovy na tento projekt přispěje přes 55 milionů korun. Ve zrekonstruovaných prostorách vznikne také Digitalizační centrum pro muzejnictví, které bude mimo jiné podporovat rozvoj dalších muzeí.

Kasárna muzejní aktivity

Po nezbytných stavebních pracích se bude moct přistoupit k zařízení samotného muzea. Do zrekonstruovaného objektu se umístí exponáty, připraví se zázemí a vznikne nová přírodovědná expozice. Ta bude největší v ČR a zaměří se na přírodní dědictví východních Čech i přilehlých oblastí. Muzeum obsáhne také výstavu o dějinách člověka od nejstarších předchůdců lidí až do poloviny 19. století. Nepůjde o statické exponáty, ale o moderní a interaktivní prostor podle vzoru nejlepších evropských muzeí.

Z Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ (IROP2) bude pokryto 85 % uznatelných výdajů, což bude v této části projektu činit až 179 milionů korun – druhý největší díl v rámci vícezdrojového financování. Za zmínku stojí, že Vrbenského kasárny jsou v rámci IROP2 vedeny jako projekt strategického významu OSI (Operation of Strategic Importance) a jsou jedním ze strategických projektů podpořených v rámci územního nástroje ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Zrcadlo dávných časů

Z IROP2 bude financována i dotace nejmenší, nikoli však nepodstatná. Jedná se o projekt Zrcadlo dávných časů, přičemž pouze část tohoto projektu se týká Vrbenského kasáren (druhou aktivitou bude expozice pro Muzeum války 1866). V rámci Zrcadla dávných časů vznikne v kasárnách archeologická expozice a dotační suma určená na tuto část projektu činí 26 milionů korun, což bude činit 85 % uznatelných výdajů.

Nejzazším termínem ukončení projektů Zrcadlo dávných časů i Kasárna muzejní aktivity je závěr roku 2027.

Význam nejen pro kraj

Při zajišťování financí i samotné realizaci může kraj navázat na zkušenosti získané rekonstrukcí Gayerových kasáren. Ty jsou Vrbenského kasárnám sice podobné, ale ty Vrbenského jsou v současnosti mnohem zanedbanější a projekt jejich rekonstrukce bude větší i náročnější. Je to dlouhodobě nevyužívaný brownfield, jehož oprava vyřeší několik problémů najednou – jednak chátrání objektu samého a pak také nedostatečné prostory pro činnost Muzea východních Čech.

Tato pro život v kraji nepostradatelná instituce je největším krajským muzeem v regionu. V Hradci Králové funguje v historické budově na Eliščině nábřeží a také právě v areálu zrekonstruovaných Gayerových kasáren. V opravených a zpřístupněných Vrbenského kasárnách získá muzeum, město i kraj moderní multifunkční prostor, který už nebude ostudou, ale chloubou. Přispěje ke zlepšení života místních i atraktivitě regionu pro návštěvníky.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Stavba Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí slavnostně zahájena

  Ve čtvrtek 18. července 2024 jsme slavnostně zahájili stavbu nového Domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí. Tento důležitý projekt, financovaný z dotací Národního plánu obnovy a krajského rozpočtu, přidá 34 lůžek k stávajícím sociálním službám. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2025.

  18. 7. 2024

 • Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Opočno bez tranzitní dopravy. Kraj dokončil druhou část obchvatu města o osm měsíců dříve, než se plánovalo

  Královéhradecký kraj dnes zahájil zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.

  2. 7. 2024

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024