IROP

Projekt Archeopark pravěku ve Všestarech svými výstupy přispívá k rozvoji základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, čímž naplňuje cíl Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kterým je zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Projekt byl finančně podpořen z Prioritní osy 3 Cestovní ruch, Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Obsahem projektu byla výstavba Archeoparku pravěku ve Všestarech v severní části obce. Realizací projektu došlo k vybudování komplexního areálu, kde byla stávající „pravěká vesnice“ rozšířena o další nové budovy (budova hl. expozice pravěku, budova venkovní expozice, neolitický dům, eneolitický dům, expozice domácího zvířectva, sklad archeolog. materiálu), parkoviště, přístupovou komunikaci a zázemí pro návštěvníky. 

Archeopark tak zahrnuje stávající objekty „pravěké vesnice“ a nové návštěvnické objekty vybudované prostřednictvím předkládaného projektu. Součástí projektu je i nová cyklotrasa s naučnými tabulemi na místních význačných archeologických lokalitách, která vede z Hradce Králové k areálu Archeoparku a je napojena na stávající systém cyklotras. Vybudováním Archeoparku pravěku ve Všestarech získal region nový prvek atraktivity cestovního ruchu, jediný svého druhu v ČR, který významným způsobem přispívá ke zpestření celkové nabídky a rozvoji cestovního ruchu v regionu.
 
 Adresa  Archeopark pravěku, Všestary 238, 503 12
 Realizace projektu  2008 – 2013
 Celkové náklady projektu CZK  45 mil. Kč

Příjemcem dotace byl Královéhradecký kraj, partnery projektu byly Univerzita Hradec Králové, Muzeum východních Čech, obec Všestary a Centrum EP, nynější organizace CIRI.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.