loga EU MMR

  

 

 

 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0005177

Popis projektu:

V rámci projektu Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK dojde k pořízení technických opatření pro zajištění standardu kybernetické bezpečnosti dvou významných informačních systémů, které spravuje Královéhradecký kraj, a to v souladu se Zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Cíl projektu:

Cílem projektu je především zvýšení informační bezpečnosti prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zejména významných informačních systémů, jichž je Královéhradecký kraj správcem, a zajištění souladu s požadavky legislativy z oblasti kybernetické bezpečnosti. Tento cíl bude naplněn prostřednictvím implementace bezpečnostních technických opatření vedoucích k zabezpečení významných informačních systémů stávajících i budoucích. Některá z těchto opatření budou sloužit i pro zabezpečení provozu infrastruktury krajského konektoru projektu CMS 2.0 – KIVS, který je součástí kritické informační infrastruktury státu spravované Ministerstvem vnitra ČR a je v technologickém centru kraje umístěn na základě smlouvy o umístění, uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a Ministerstvem vnitra ČR.

Výsledky projektu:

Díky v rámci projektu realizovaným technickým opatřením dojde ke zvýšení bezpečnosti významných systémů Královéhradeckého kraje proti kybernetickým útokům a dojde tak k naplnění požadavků na ochranu významných informačních systémů dle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.