logo EU a MMR 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je vytvoření centra odborné přípravy polygrafických oborů pro Střední školu propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. V rámci projektu budou pořízeny také nejmodernější technologie pro praktickou část výuky žáků v oboru Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění a zvýšení odbornosti výuky na Střední škole propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, aby byli absolventi maximálně připraveni pro vstup na trh práce a našli své uplatnění. Nové vybavení poskytne žákům teoretickou a praktickou výuku na nejmodernějších strojích a technologiích, které se aktuálně vyrábějí. Cílem projektu je vést žáky k vytvoření správných procesních návyků, čehož je možné dosáhnout vytvořením prostředí, které bude reálně odpovídat pracovním podmínkám v praxi.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít Střední škola propagační tvorby a polygrafie k dispozici nové prostory pro praktickou výuku žáků vč. veškerého zázemí.  Vybudovány budou odborné učebny a dílny pro jednotlivé tiskové technologie, sklad papíru, barev, čisticích prostředků, sklad expedice a sociální zařízení pro žáky a pedagogy. Díky realizaci projektu bude školní technologické portfolio doplněno o moderní technologii pro tvorbu obalů a singmakingu. Prostory školského zařízení budou vybaveny komplexním polygrafickým workflow pro integraci a řízení všech výrobních procesů: od řízení vztahu se zákazníkem, přes integraci prepressu, tisku i dokončujících operací, až po optimalizaci skladby zakázek, samotné řízení výroby a kontrolu kvality produkce. V konečném stavu bude zajištěna také vnitřní konektivita školy vč. lepšího připojení k internetu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.