IROP

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové provozovala stávající planetárium, ve kterém je umístěn opticko-mechanický projekční přístroj, již od roku 1957. Jednalo se tak o nejstarší provozované planetárium v České republice. Ačkoliv je tento unikát zcela funkční, již nemůže vyhovět požadavkům dnešní moderní doby.

Možnost realizace nového, plně digitalizovaného planetária, se naskytla ve druhé polovině roku 2009, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Výzvu pro oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV. Předložený projekt „Digitální planetárium v Hradci Králové“ byl Řídícím orgánem MŠMT vyhodnocen jako jeden z nejlepších a ke dni 29. 11. 2011 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemci dotace, Královéhradeckému kraji, se tak naskytla možnost nejen projekt zrealizovat, ale zároveň získat 85% finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

Stavební práce objektu znázorňujícího přistávající vesmírný koráb byly zahájeny na jaře roku 2013. Cílem projektu bylo vybudování plně digitálního planetária na nejvyšší technologické úrovni. Jeho kruhový sál s nakloněným hledištěm čítá 95 sedadel, nad kterými je zavěšena projekční sférická plocha o tvaru polokoule, jejíž unikátní digitální projekční systém o 5 projektorech pokrývá celou její plochu. Instalován je i šestý přídavný projektor sloužící např. pro různé prezentace. Interaktivní expozice obklopující sál s názvy „Mikrosvět – makrosvět“ a „Energie – její formy a přeměny“ umožňují návštěvníkům hravou formou aktivně zpřístupnit výsledky vědy a výzkumu. Jednotlivé části expozic demonstrují nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech a umožňují pochopit pojem energie a poznání jejích přeměn. Návštěvníci se tak mohou pokochat prostorovou projekcí hvězdné oblohy, videofilmy z různých vědních oborů lidského poznání či hromadně v sále sledovat aktuální hvězdnou oblohu zachycenou online robotickým dalekohledem umístěným na terase objektu. Součástí expozic jsou např. mlžná komora, zemětřesná deska, plazmová koule, supernova, modely planet, konvekce, spektrální lampa, termokamera či optika na magnetické tabuli. Zároveň byla rekonstruována i přístupová komunikace a vytvořena potřebná parkovací místa.

Sen se stal skutečností a toto návštěvnické centrum pro popularizaci vědy a výzkumu již poskytuje své moderní zázemí mladé generaci se zájmem o přírodní a technické obory s cílem zvýšení atraktivity studia na základních školách až po vysoké školy s vazbou na vědecké a výzkumné aktivity. Objekt je zároveň koncipován jako bezbariérový a může jej navštívit široká veřejnost.

Realizace projektu vyvrcholila dne 22. 1. 2015 slavnostním otevřením za přítomnosti předsedy vlády pana Bohuslava Sobotky. Dne 23. 1. 2015 byl uskutečněn den otevřených dveří a v současné době může planetárium navštívit i další široká veřejnost. Ta se může těšit na celoplošnou projekci astronomických pořadů na sférickou plochu planetária, virtuální cesty časem, animaci a vizualizaci dějů ve vesmíru, prezentaci a propagaci poznatků vědy a výzkumu, výstavy interaktivních exponátů, prohlídky oblohy se snímky reálných objektů a další aktivity podporující zájem o přírodní a technické obory.

 

Název projektu: Digitální planetárium v Hradci Králové
Příjemce dotace: Královéhradecký kraj 
Operační program: 
Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo a název prioritní osy:  3 – Komercializace a popularizace VaV 
Typ projektu:  Návštěvnické centrum  
Datum zahájení realizace projektu:  01. 12. 2011 
Datum ukončení realizace projektu:  30. 11. 2014 
Celkové výdaje projektu:  111 mil. Kč 
Celková výše dotace:  105 mil. Kč 
            z toho 85 % z rozpočtu EU:  89 mil. Kč 
            z toho 15 % ze státního rozpočtu ČR:  16 mil. Kč 

Partneři projektu:

  • Statutární město Hradec Králové
  • Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
  • Centrum investic, rozvoje a inovací (dříve Centrum EP)
Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.