logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010151

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/280. Začátek je na hranici Královéhradeckého kraje (staničení km 9,976), konec je na začátku obce Osenice (staničení km 13,729). Celková délka úpravy je cca 3,753 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/280 v délce cca 3,753 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.