logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010091

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována část silnice II/285. Řešený úsek začíná na křiž. s III/28517 a končí na křiž. s I/14, projektem není řešena křižovatka II/285 s II/308. Celková délka rekonstruovaného úseku (indikátor) je 4,351 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/325 v délce cca 4,351 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.