IROP

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000049

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/285 v délce 0,355 km v intravilánu a extravilánu obce Nahořany vč. realizace opěrné zdi a dalších souvisejících úprav.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 0,355 km včetně realizace opěrné zdi a dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.