logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009025

Popis projektu:

Projekt řeší novostavbu obchvatu Města Jičín. Úsek začíná severně od I/16 a II/286, trasa vede severně a z výhodní strany obchází město Jičín a obec Valdice. Nad ní se vrací k současné II/286, kde končí napojením novou okružní křižovatkou. Délka nové komunikace II. třídy (II/286) je cca 3,4 km.

Novostavba se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je novostavba (přeložka) komunikace II/286 v délce cca 3,4 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.