logo EU a MMR

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015978

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována část silnice II/298 na trase od hranic Pardubického a Královéhradeckého kraje po I/11. V rámci způsobilých výdajů projektu bude rekonstruováno cca 431 m silnice II/298. Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/298 v délce cca 0,431 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.