IROP

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000266

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/299 v úseku o délce 2,759 Km. Místopisně od stávající pracovní spáry v křižovatce silnic I/37 a II/299 v obci Choustníkovo Hradiště do místa za křižovatkou silnice II/299 s ulicí K Rybníkům ve Dvoře Králové nad Labem.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.  

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 2,759 km a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cílů projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.