logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010604

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována část silnice II/300. Začátek úseku je ve Dvoře Králové nad Labem od křižovatky ul. Tyršova a Krkonošská, konec úseku je na křižovatce s III/29929. Celková délka komunikace rekonstruovaná v rámci způsobilých výdajů je 1,714 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace III/300 v délce cca 1,714 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.