logo EU a MMR

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008205

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/300 v intravilánu Města Dvůr Králové n/L. Úsek začíná za mostem přes Hartský potok a končí za křižovatkou u benzínové stanice Papoil. Součástí je také přestavba stykové křižovatky s II/299 na malou okružní křižovatku. Celková délka úseku realizovaného se spoluúčastí IROP je celkem cca 1,114 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/300 v délce cca 1,114 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.