logo EU a MMR

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/301. Začátek úseku naplňující indikátor je v intravilánu obce Trutnov v km 0,275, konec úseku je na konci města v km 1,065. Celková délka rekonstruovaného úseku je 790 m. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je zejména rekonstruovaná komunikace II/301 v úseku od km 0,275 až po hranici obce v km 1,065 o délce cca 0,790 km a zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.