IROP_CZ

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000005

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/303 v úseku km 25,18 – 29,14 km, místopisně mezi křižovatkou silnic na Jetřichov a pracovní spárou vozovky za čerpací stanicí pohonných hmot v Broumově. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,96 Km.

Rekonstruované úseky se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude rekonstruovaná komunikace v délce 3,96 km vč. odvodnění komunikace.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.