IROP

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000259

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/305 z Albrechtic nad Orlicí do Borohrádku v celkové délce 6,231 Km. Součástí projektu je také rekonstrukce dvou mostů, zřízení ostrůvku pro přecházení, zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a další nezbytné úpravy.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.  

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 6,231 km včetně rekonstrukce mostů ev. č. 305-009 a ev. č. 305-010 a dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.