logo EU a MMR

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008192

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/324. Řešený úsek začíná na konci obce Dolní Přím a končí na začátku obce Stěžery). Délka úseku rekonstruovaného v rámci projektu je cca 2,954 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/324 v délce cca 2,954 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.