IROP_CZ

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001746

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/324. Úsek začíná na konci obce Prasek a končí za křižovatkou s komunikací III/32424 ve směru na Hradec Králové. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 2,25 km. 

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 2,25 km včetně realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.