logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010326

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/325 ve 3 stavbách (pod pracovními názvy Stavba 1 – Lanžov, Stavba 2 – Bíllá Třemešná, Stavba 3 – most Hostinné. V rámci způsobilých výdajů bude rekonstruováno cca 2,624 km silnice II/325.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/325 v délce cca 2,624 km a most, který je kulturní památkou. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.