logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009245

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/325 ve dvou úsecích. Úsek A vede obcí Hořiněves, délka úseku je cca 0,267 km. Úsek B vede obcí Žíželeves, délka úseku je cca 0,750 km. Celková délka řešeného úseku je 1,017 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/325 v délce cca 1,017 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.