logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010324

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/326 na trase Nový Bydžov – Myštěves. Celková délka rekonstruované silnice II. třídy je cca 6,247 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/326 v délce cca 6,247 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.