logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010088

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/327 na trase Chlumec nad Cidlinou – Zábědov. Celková délka rekonstruované silnice II. třídy je cca 6,117 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/327 v délce cca 6,117 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.