IROP

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000267

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/501, a to ve třech stavbách Lázně Bělohrad – Kotykova alej, Most ev.č. 501-006 Lázně Bělohrad a Hamerský Mlýn – Dolní Nová Ves + 3 mosty. Celková délka rekonstruovaných úseků je 1,788 Km.

Rekonstruované úseky se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.  

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 1,788 km včetně rekonstrukce 3 mostů a náhrada 2 mostů trubním propustkem a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cílů projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.