logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746

 

Popis projektu:

Smyslem projektu je zkvalitnění odborné výuky na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové. Zejména se jedná o maximální zajištění souladu výuky s postupy a procesy, jež jsou uplatňovány v praxi, aby byli absolventi školy co nejlépe připraveni pro vstup na trh práce a našli své uplatnění.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce a přístavba odloučeného pracoviště Hradecká včetně pořízení vybavení pro praktickou výuku, které umožní soustředit praktickou výuku žáků strojírenských a elektrotechnických oborů na jednom místě a v podmínkách odpovídajících současným trendům a požadavkům ze strany zaměstnavatelů. Díky tomu je očekáván nárůst zájmu o absolventy SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové ze strany zaměstnavatelů. Dalším cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu a pohybu po budově odloučeného pracoviště Hradecká, čímž vznikne prostor k naplňování inkluzivního přístupu ve výuce. Vedlejším cílem projektu je zatraktivnění oborů SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové u žáků, kteří končí své studium na základní škole a rozhodují se, na jaké střední škole budou ve svém studiu pokračovat.

Výsledky projektu: 

Po dokončení projektu bude výstupem rekonstruovaná budova odborného pracoviště Hradecká včetně nástavby 2. nadzemního podlaží. V upravených a zrekonstruovaných prostorách současných dílen bude soustředěna praktická výuka a odborný výcvik strojírenských oborů. Ve vybudované nástavbě 2. NP nad současnými prostorami dílen bude vyučován odborný výcvik elektrotechnických a silnoproudých oborů a dále praktická výuka informačních technologií. Realizací projektu dojde ke zlepšení podmínek pro praktickou výuku na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové a k soustředění praktické výuky na jedno místo do jedné budovy. V rámci projektu budou pořízeny kompenzační pomůcky, které umožní žákům s určitými handicapy výuku na pořízeném vybavení. Vybudované pracoviště bude také plně bezbariérově přístupné díky vybudování výtahu a bezbariérového sociálního zařízení.

 

 Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.