logo EU a MMR

 

 

 

 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048

Popis projektu:

V rámci projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje dojde k pořízení a implementaci jednotného nemocničního informačního systému (NIS) pro nemocnice založené Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. Nový systém bude schopen zajistit vyšší bezpečnost a provozní spolehlivost, umožní integraci a sdílení dat a poskytne další nové funkcionality v souladu s eHealth strategií. Zároveň v rámci projektu dojde k pořízení potřebného HW (servery a koncové HW stanice).

Cíl projektu:

V jednotlivých nemocnicích založených Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. jsou provozovány nemocniční informační systémy, které nejsou vzájemně zcela kompatibilní a neumožňují sdílení informací mezi poskytovateli lékařské péče na úrovni kraje. Zároveň funkcionality stávajících systémů odvíjející se od jejich stáří neodpovídají současným potřebám a moderním požadavkům. Cílem projektu je tedy pořídit a zavést do jednotlivých nemocnic založených ZHKHK a.s. (Dvůr Králové nad Labem, Jičín, Náchod, Trutnov) jednotný nemocniční informační systém (NIS) včetně pořízení nezbytného HW, SW a dalších technologií nutných pro zajištění jeho provozu a udržitelnosti. Současně budou pořízeny koncové HW stanice potřebné k zajištění provozu NIS.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude ve všech nemocnicích zajištěn provoz nového nemocničního informačního sytému. NIS bude schopen zajistit nejen bezproblémový provoz a chod nemocnic, ale díky novým funkcionalitám dojde ke zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti služeb zdravotní péče a v souladu s cíli projektového okruhu 3.7 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR zajistí dostupnost zdravotnických informací prostřednictvím sdílení dat mezi jednotlivými nemocnicemi. Díky projektu bude vyřešen neuspokojivý a neudržitelný stav současně využívaných nemocničních informačních systémů, které nedokážou naplnit požadavky a potřeby zavádění nových funkcionalit v rámci eHealth strategie. Zároveň bude pořízen technologicky odpovídající HW k zajištění provozu nového NIS.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.