logo EU a MMR

 

 

 

 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002270

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro praktickou a teoretickou výuku na České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole. V rámci vybavení bude pořízen simulátor harvestoru, harvestor, vyvážecí traktor a vybavení pro praktickou výuku školkařské výroby. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školního polesí a výsadba zeleně (zelený plot ohraničující pozemek areálu školního polesí).

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění teoretické a praktické výuky oborů lesní mechanizátor, mechanizace a služby, lesnictví a ekologie a životní prostředí, pomocí pořízení nového simulátoru harvestoru, harvestoru, vyvážecího traktoru a vybavení pro školkařskou výuku, díky čemuž dojde k lepší připravenosti absolventů ČLA Trutnov pro potřeby trhu práce. Cílem projektu je tak zvýšení uplatnitelnosti absolventů ČLA Trutnov na trhu práce a zlepšení jejich dovedností a znalostí, které budou moci uplatnit v praxi. Cílem projektu, je také zatraktivnění oborů a zvýšení zájmu o studium na ČLA Trutnov.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít Česká lesnická akademie Trutnov k dispozici nové vybavení pro praktickou a teoretickou výuku lesnických oborů. Díky realizaci projektu bude pořízen simulátor harvestoru, harvestor, vyvážecí traktor a vybavení pro praktickou výuku školkařské výroby. Toto vybavení umožní provádět výuku žáků na ČLA Trutnov v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky ze strany zaměstnavatelů a trhu práce. Vzdělávacím výstupem bude kvalifikovanější a odbornější pracovní síla, která snáze nalezne uplatnění na trhu práce v lesnických, popřípadě i technických oborech. V konečném stavu, bude zajištěna vnitřní konektivita školního polesí a zhotovena zeleň (zelený plot ohraničující pozemek areálu školního polesí).

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.