logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005870

 

Popis projektu:

Smyslem projektu je zvýšení kvality odborné výuky na SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. Zejména se jedná o maximální zajištění souladu výuky s postupy a procesy, které jsou aplikovány v praxi, aby byli absolventi školy, co nejlépe připraveni pro vstup na trh práce a našli své uplatnění.

Cíl projektu:

Cílem
projektu je vybudování přístavby odborného pracoviště v ulici J. Krušinky, ve které bude hlavně v zimních měsících probíhat praktická výuka žáků oborů Zedník, Tesař a Klempíř. Do této přístavby bude pořízeno vybavení, které bude využíváno pro praktickou výuku zmíněných oborů – vysokozdvižný vozík,elektrické zvedací zařízení a sada lešení. V rámci projektu dojde i k pořízení vybavení pro diagnostiku diesel motorů do odloučeného pracoviště v ulici Vážní, které bude využito v rámci výuky automobilových oborů. Projekt si dále klade za cíl zatraktivnit obory na SOŠ a SOU Vocelova u žáků, kteří končí své studium na základní škole a rozhodují se, na jaké střední škole budou ve svém studiu pokračovat.

Výsledky projektu: 

Výstupem
projektu bude přístavba odloučeného pracoviště v ulici J. Krušinky a jeho vybavení, které bude sloužit ke zkvalitnění odborné výuky žáků v oborech Zedník, Tesař a Klempíř. Dále bude pořízeno vybavení pro diagnostiku diesel motorů, které bude umístěno na odloučeném pracovišti v ulici Vážní a které bude sloužit pro praktickou výuku oborů Mechanik a opravář motorových vozidel, Autotronik, Autoelektrikář a Dopravní prostředky. Přístavba dílen v ulici Vážní bude mít kapacitu 12 žáků a pořízené vybavení na diagnostiku diesel motorů bude mít v jeden okamžik kapacitu rovněž 12 žáků. Realizací projektu dojde ke zlepšení podmínek odborného výcviku a vybavení odborných dílen. V důsledku realizace projektu, jehož smyslem je zkvalitnění odborné výuky, je očekáváno zvýšení uplatnění absolventů SOŠ a SOU Vocelova na trhu práce. V neposlední řadě je taktéž očekáváno zesílení zájmu o studium na SOŠ a SOU Vocelova mezi žáky základních škol.

 Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.