logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004905

 

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k vybudování a k zajištění vybavení dílny pro včelařský kroužek za účelem zvýšení kvality zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v klíčových kompetencích v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti podpořených prostor, úprava zeleně a zajištění publicity projektu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudování prostor pro práci včelařského kroužku s nezbytným zázemím a potřebným vybavením za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů kroužku na trhu práce v klíčových kompetencích přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Cílem projektu je mimo jiné zajištění bezbariérovosti v prostorách vybudovaných pro včelařský kroužek, včetně bezbariérového sociálního zázemí. Bezbariérovost bude zajištěna od vstupu do budovy po vstup do podpořené dílny z IROP.

Po realizaci projektu bude možné rozšířit aktivity kroužku. Účastníci kroužku se tak seznámí se všemi činnostmi péče o včely a úly. Jednotlivé aktivity jsou spojené s péčí o včelstvo v průběhu roku, úpravy a opravy zařízení potřebného k této činnosti. Kromě údržby včelích úlů (rámků, nástavků, příprava mezistěn atd.) a sledování zdravotního stavu včelstva (např. přítomnost kleštíka včelího pomocí flotační metody), bude dále výuka rozšířena o práci s včelím voskem, odlévání mezistěn a o některé prvky apiterapie (např. příprava propolisové tinktury a masti).

Výsledky projektu: 

Výstupem projektu bude nově vybudovaná a moderně vybavená dílna pro včelařský kroužek na Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové, které bude sloužit ke zvýšení kvality zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v klíčových kompetencích přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti podpořených prostor, úprava venkovního prostranství a zajištění publicity projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.