Projekt byl realizován v období od 1. dubna 2013 do 31. března 2015 a je zaměřen na podporu procesu zavádění víceletého financování, podporu poskytovatelů při rozvoji kvality sociálních služeb a tvorbu podkladů pro další strategické směřování sociálních služeb v kraji. Hlavním cílem projektu je zabezpečit stabilitu, kvalitu a efektivitu sociálních služeb a vytváření podmínek pro poskytování služeb v přirozené komunitě.
 
Klíčové aktivity projektu:
  • Nastavení systému víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – Vzniknou tak popisy všech služeb v kraji. Tyto popisy by měly pomoci Královéhradeckému kraji sjednotit data o poskytovaných sociálních službách. Popisy budou prováděny s každým z poskytovatelů, který je zařazen do Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2013 – 2014 a ve velmi úzké spolupráci s městy. Popisy budou podkladem pro pověření poskytovatelů k výkonu veřejné služby, které je základním předpokladem pro financování služeb z veřejných rozpočtů a parametrického financování, které by mělo posílit věcné rozhodování o zajištění služeb ze strany zadavatelů na všech úrovních.
  • Vytvoření metodiky evaluace vybraných služeb – Metodika bude vytvořena pro tři druhy služeb tak, aby byly zahrnuty všechny formy poskytování a všechny základní druhy sociálních služeb. Evaluace se zaměří na zjišťování takových údajů o službě, které nejsou ověřovány v jioném typu kontrol a zároveň mají vliv na efektivitu sociálních služeb.
  • Podpora strategického plánování rozvoje sociálních služeb pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji – analýza poptávky po pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, která má pomoci nastavit pobytové služby pro tuto cílovou skupinu tak, aby lépe odpovídala představám a potřebám lidí s postižením. Zpracování studie by tak mělo podpořit probíhající procesy transformace pobytových sociálních služeb.
  • Metodická podpora poskytovatelů sociálních služeb –  Na dříve realizované porady sociálních pracovníků naváží skupinové konzultace, tato setkání umožní diskusi nad aktuálními otázkami poskytovatelů ohledně poskytování sociálních služeb.
  • Dlouhodobé konzultace k rozvoji kvality sociálních služeb -Tato podpora poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím dlouhodobých konzultací. Nově si poskytovatelé vybírají 1 až 5 konzultací zaměřených na řízení organizace, rozvoj procesů v organizacích či rozvoj činností jednotlivých služeb. Celkem je možné využít 100 konzultací.
  • Sdílení zkušeností a podpora spolupráce mezi zadavateli a poskytovateli – Témata seminářů vycházejí z aktuálních trendů rozvoje sociální práce nebo reagují na změny v legislativě. 
Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.