Cílem projektu je zkvalitnit lidské zdroje a aplikace moderních metod vedoucích k jejich efektivnějšímu využívání v rámci krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Aktivity projektu:
Proškolení zaměstnanců krajského úřadu v komunikačních dovednostech tak, aby byli schopni se na základě vzdělávání podílet na tvorbě vlastních vzdělávacích modulů a prezentovat své zkušenosti na profesionální úrovni. Obsahem kurzů je:
 • Komunikace s veřejností
 • Přesvědčivá prezentace
 • Zvládání stresu v profesi úředníka ÚSC

Rozšíření a zvýšení kompetencí lektorského týmu, který bude zajišťovat mimo jiné i akreditované vstupní vzdělávání pro úředníky dle zák. 312/2002 Sb., Zákona o úřednících územních samosprávných celků. Kurz je určený pracovníkům z oblasti vzdělávání dospělých, lektorům a lektorům krajského úřadu KHK. Obsahem kurzů jsou:

 • Manažerské dovednosti lektora
 • Psychologické základy vzdělávání dospělých
 • Metodika vzdělávání dospělých
 • Komunikační dovednosti
 • Hodnocení ve vzdělávání dospělých

Získání potřebných znalostí o návrhu procesů a způsobu řízení služeb informačních technologií sloužících k podpoře a zpracování agend Královéhradeckého kraje.

 • Service management – terminologie
 • Service management – základní přehled
 • Service management – detailní přehled s přípravou na možnou certifikaci osob

V návaznosti na absolvované kurzy budou lektorským týmem vytvořeny vlastní vzdělávací programy, které budou akreditovány:

 1. Kurz zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností úředníka ve vztahu k veřejnosti, dále na asertivní jednání a na zvládání stresu v profesi úředníka.
 2. Kurz zaměřený na rozvoj Service Managementu.

Tyto kurzy se stanou součástí portfolia nabídky vzdělávání a zůstanou v nabídce jak pro zaměstnance krajského úřadu Královéhradeckého kraje, tak pro zaměstnance ostatních úřadů v kraji.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.