Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce. Projekt podpoří v období 1.1.2013-31.12.2014 celkem 22 služeb sociální prevence, které byly vybrány s ohledem na inovativní trendy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením a probíhající reformu systému péče o ohrožené děti.
Výše rozpočtu: 91 709 340 Kč
 
Projekt zajišťuje a podporuje:
 • samostatné bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením v Rychnově nad Kněžnou
 • azylové bydlení pro osoby bez přístřeší v Hradci Králové
 • azylové bydlení pro matky s dětmi v Hradci Králové, v Náchodě a v Trutnově
 • intervenční centrum v Hradci Králové pro Královéhradecký kraj
 • nízkoprahové denní centrum v Hradci Králové 
 • sociálně terapeutické dílny v Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové
 • sociálně aktivizační služby v Hradci Králové pro Královéhradecký kraj v oblasti náhradní rodinné péče a sanace rodiny
 • sociálně aktivizační služby v Hradci Králové v oblasti komunitní práce
 • sociální rehabilitace pro nácvik pracovních dovedností, bydlení v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, v Náchodě a v Nové Pace
 • terénní sociální rehabilitaci v Hradci Králové, v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou
 • sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením v Hradci Králové
Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.