Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce. Projekt podpořil v období 1.1.2015 – 30.9.2015 celkem 52 sociálních služeb.Podporované služby byly vybrány na základě potřeby přizpůsobit síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje:
– inovativním trendům v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením,
– fungování sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež s ohledem na potřeby probíhající reformy systému péče o ohrožené děti,
– posílení sociální práce v sociálních službách pro osoby bez přístřeší,
– migračním změnám ve vyloučených lokalitách.
Výše rozpočtu: 80 295 576 Kč
 
Projekt zajišťuje a podporuje:
 • samostatné bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením v Rychnově nad Kněžnou a v Hradci Králové
 • azylové bydlení pro osoby bez přístřeší ve Dvoře Králové nad Labem a v Hradci Králové
 • azylové bydlení pro matky s dětmi v Hradci Králové, v Náchodě, v Jičíně a v Trutnově
 • dům na půl cesty v Náchodě
 • intervenční centrum v Hradci Králové pro Královéhradecký kraj
 • nízkoprahové denní centrum v Hradci Králové 
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Novém Bydžově, ve Dvoře Králové nad Labem, v Novém Městě nad Metují, v Hradci Králové, v Jičíně, v Trutnově a v Rychnově nad Kněžnou
 • sociálně terapeutické dílny v Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem
 • sociálně aktivizační služby v Hradci Králové pro Královéhradecký kraj v oblasti náhradní rodinné péče a sanace rodiny
 • sociálně aktivizační služby v Hradci Králové, Jaroměři, Novém Bydžově, v Broumově, v Jičíně, v Náchodě a ve Dvoře Králové nad Labem v oblasti komunitní práce
 • sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením ve Dvoře Králové nad Labem a ve Rychnově nad Kněžnou
 • sociální rehabilitace pro nácvik pracovních dovedností a bydlení v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, v Jičíně, v Novém Městě nad Metují, v Náchodě a v Nové Pace
 • terénní sociální rehabilitaci v Hradci Králové, v Náchodě, v Trutnově, v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou
 • sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší v Hradci Králové a ve Dvoře Králové nad Labem
 • sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením v Hradci Králové
Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.