IROP_CZ

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002985

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce (stavební úpravy vč. úpravy venkovních prostor a přístavba garáže) stávajícího objektu nacházejícího se v obci Horní Maršov – Temný Důl za účelem vybudování nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) v lokalitě, ve které v současné době není zajištěna přijatelná reakční doba pro efektivní zásah složky IZS.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudování nové dislokace složky IZS – Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, a to z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu ze současné výjezdové základny, která se nachází v Trutnově. Realizace projektu umožní zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení ZZS KHK, čímž dojde k poskytnutí rychlejší a efektivnější pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí v horské oblasti východních Krkonoš.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude vybudováno a připraveno k využívání nová výjezdová základna ZZS KHK v lokalitě Temný Důl – v horské oblasti východních Krkonoš, která je v současné době pro jednotky ZZS špatně dostupná, což se odráží na reakční době, která je aktuálně obtížně dosažitelná z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu. Vybudováním výjezdové základny bude zajištěna vyšší připravenost složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.